Πως επιτυγχάνει χαμηλό κόστος και μέγιστη ενεργειακή απόδοση; - ceramic cun - Υπέρυθρη θέρμανση με Κεραμική Τεχνολογία

Προϊόντα:
Aξία Προϊόντων:
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γράψτε τα σχόλια σας για το ceramic sun
Πως επιτυγχάνει χαμηλό κόστος και μέγιστη ενεργειακή απόδοση;
Πρωταρχικά υπερτερεί άλλων συστημάτων, διότι στην ίδια συγκριτικά ισχύ, εκπέμπει 5νταπλάσια θερμοκρασία και υπέρυθρη ακτινοβολία.

Φανταστείτε την λειτουργία του ήλιου: Έχει υψηλότατη θερμοκρασία έτσι ώστε να παράγει τεράστιες ποσότητες υπέρυθρης ακτινοβολίας, την οποία στέλνει στη Γη, χωρίς ενδιάμεσο μέσο και σε θερμοκρασίες κάτω των -100°C στο διάστημα σε απόσταση 149.597.870.700 μέτρων. Στην ουσία η ύπαρξή μας οφείλεται στην υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου που θερμαίνει τον πλανήτη μας.

Το ceramic sun παράγει θερμοκρασίες μεταξύ 450° - 550° C εκπέμπει και διαχέει την υπέρυθρη ακτινοβολία μέσω του ανακλαστήρα μέχρι και 6 μέτρα μακριά.

Με δεδομένο τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί και εκπέμπει τη θερµότητα το ceramic sun, παρουσιάζονται τα παρακάτω ενεργειακά πλεονεκτήματα:
Μικρά φορτία ενέργειας για τη θέρμανση του χώρου
Σε αντίθεση µε τα κλιματιστικά, τα αερόθερμα και τα καλοριφέρ, τα κεραμικά συστήματα ceramic sun που θερμαίνουν με υπέρυθρη ακτινοβολία μακρού μήκους κύματος, ζεσταίνουν απευθείας τα δοµικά στοιχεία του χώρου και τους ανθρώπους, χωρίς απώλειες πρωταρχικά για τη θέρμανση του ενδιάμεσου αέρα. Τα συμβατικά µέσα θέρμανσης χρειάζεται να λειτουργήσουν πολύ περισσότερες ώρες από τα κεραμικά συστήματα ceramic sun προκειμένου να επιτύχουν - μάλιστα - υποδεέστερα αποτελέσµατα ως προς τη θέρμανση του χώρου.

Επεξηγηματικά: Τα συµβατικά µέσα θέρµανσης ζεσταίνουν τον αέρα που εσωκλείεται από τα δομικά στοιχεία, δηλαδή τοίχους, δάπεδο και οροφή, χωρίς να έχουν την ικανότητα να θερμάνουν πραγματικά και αυτά, με αποτέλεσμα να νιώθουμε σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες το λεγόμενο αγιάζι στη πλάτη μας και τα πόδια μας να κρυώνουν. Δηλαδή οι συμβατικές θερμάνσεις μπορούν να ζεστάνουν τα δομικά στοιχεία ,μόνον όταν αυτά έχουν καλή εξωτερική θερμομόνωση, έτσι ώστε να μην μπορεί να επιτραπεί η εισροή κρύου από έξω προς τα μέσα σε αυτά. Αντίθετα η υπέρυθρη ακτινοβολία εκπέμπεται στα δομικά στοιχεία, απορροφάται από αυτά, τα ζεσταίνει και αποτρέπει την εισροή κρύου από έξω προς τα μέσα. Αφού αυτά ζεσταθούν, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας στις δύο πλευρές του δομικού στοιχείου (μέσα και έξω - ζέστη και κρύο) αναγκάζεται η υγρασία να εξατμιστεί στο ζεστότερο εσωτερικό περιβάλλον. Οι μύκητες της μούχλας δεν αντέχουν την υψηλή θερμοκρασία του δομικού στοιχείου και πεθαίνουν. Ο αέρας του χώρου ζεσταίνεται αναγκαστικά από τα ήδη ζεστά δομικά στοιχεία και από την επιπλέον αντανάκλαση της υπέρυθρης από αυτά στο χώρο. Το αγιάζι και το κρύα πόδια γίνονται παρελθόν.

Η ποιότητα της θερμικής άνεσης είναι ασύγκριτη.
Διατήρηση της θερµότητας ακόµη και µετά από αερισµό του χώρου
Τα θερµαντικά µέσα που βασίζονται στην κυκλοφορία ρευµάτων θερµού αέρα έχουν ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. Με του που θα ανοίξετε τα παράθυρά σας, ο θερµός αέρας του χώρου θα χαθεί άµεσα και θα χρειαστεί πολλή ώρα µέχρι ο χώρος σας να επανέλθει στα προηγούµενα επίπεδα θερµοκρασίας. Στο µεταξύ, όλη η ενέργεια που καταναλώσατε θα πάει χαµένη. Αντίθετα, η υπέρυθρη θερµότητα απορροφάται από τα δοµικά στοιχεία του χώρου και παραµένει σε αυτά, χωρίς να επηρεάζεται από τον αέρα του χώρου. Ακόµη κι αν ανοίξετε τα παράθυρα, µόλις τα κλείσετε ο χώρος θα επανέλθει στα ίδια επίπεδα θερµικής άνεσης.
Μεγιστοποίηση µόνωσης από την αφύγρανση των τοίχων
Η υγρασία είναι καλός αγωγός της θερµότητας και άρα ένας υγρός τοίχος µεταφέρει την εσωτερική θερµότητα προς το εξωτερικό περιβάλλον, προκαλώντας άμεσες απώλειες. Μεταδίδοντας τη θερµότητα απευθείας στους τοίχους και τα υπόλοιπα στερεά σώµατα του χώρου, η υπέρυθρη θέρμανση ceramic sun στεγνώνει την υγρασία βαθιά µέσα στα υλικά, µε αποτέλεσµα τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας και τη σαφώς µικρότερη κατανάλωση ενέργειας για τη διατήρησή της.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού

Follow ceramicsun.gr on Facebook