Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις περιέχουν κανόνες σχετικά με την υποβολή των σχολίων. Με την υποβολή ενός σχολίου, δηλώνουν ότι συμφωνείτε με αυτούς τους κανόνες:

Παράλειψη συμμόρφωσης προς τους κανόνες αυτούς μπορεί να οδηγήσει στο να απαγορευθεί ο περαιτέρω σχολιασμός.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.